توزیع اکسید روی دارویی

شرکت توزیع اکسید روی دارویی

برخی از اکسیدهای روی در بخش پزشکی و داروسازی مورد استفاده قرار می گیرند که از آنها داروها، کرم ها و پمادهای زیادی تهیه و تولید می شود. شرکت توزیع اکسید روی دارو

بیشتر بخوانید