مرکز اکسید روی سیاه

مرکز تجاری اکسید روی سیاه

آنها افزودنیهایی هستند که می توانند با ایجاد کمپلکسهای شیمیایی و تغییر سرعت واکنش و تعداد پیوندها، عملکرد شتاب دهنده ها را افزایش دهند. آنها در مقادیر 2-3 phr ا

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید